Att ta medvetna beslut
  • OM FINY
  • Bakgrund
  • Team

Ta ett medvetet beslut.
Både som kund och Bank!

FINY är en helt ny typ av Kundstöd och Analysverktyg för banker. Ett verktyg som effektiviserar hela kreditprocessen hos en bank. Byggt som ett beslutsstöd där ett aktiebolags situation, risker och möjligheter är tydliga. Det lyfter en bank i värdekedjan hos en kund.

Via analysen kan en ansökan göras av en kund. Den integrerade offertfunktionen erbjuder en bank ett enkelt sätt att skapa ett unikt erbjudande anpassat för kunden. Tydligt visas vad erbjudandet innebär för både kunden och banken. De flesta banktjänster finns färdiga att använda.

FINY effektiviserar hela kreditprocessen hos en bank. Från kundstöd och offert till beslut i Kreditkommitté. Integrerat med extern data, bankens regelverk, inbyggda varningar och smart ärendehantering förenklas arbetet med Governance, Risk & Compliance för en bank.

Resultatet är ett verktyg som gör skillnad för både kunder och Banker.

Bakgrund

Idén om att bygga ett system som enkelt kunde prognosticera ett företags finanisella framtid väcktes redan 2010. Egentligen var det inget konstigt då vi alla hade utvecklat olika beslutsstöd för kunder sedan mitten på 90-talet. Efter att vi hade byggt några mindre pilotprojekt exploderade marknaden för låneförmedling. Vad vi såg var att låneförmedling var extremt lönsam och riktade sig mot konsumenter som i huvudsak bestod av låntagare med låg kreditvärdighet. För oss som arbetat med banker, hade en bakgrund med systemintegration och beslutsstöd med syfte att skapa bättre beslutsunderlag och ökad lönsamhet för kunder kändes det fel. Vi ville bygga ett system där kunder kunde kvalificera sig som bra kunder med låg kreditrisk till banker och samtidigt förstå vad deras beslut innebar. "FINY - Att ta medvetna beslut" var fött.

Sagt och gjort - 2012 vände sig Ola som grundare av FINY till privata finansiärer. En fantastisk grupp av framgångsrika entreprenörer investerade över 25 MSEK för att utveckla och lansera systemet. Ola med över 25 år i IT-branschen samt med banker som kunder, satte samman ett team av seniora och erfarna konsulter. Efter något år förvärvade Ola via sitt eget bolag aktiemajoriteten i det indiska IT-bolaget, Inducosolutions PVT LTD. Detta för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i utvecklingsarbetet. All projektledning skedde av våra svenska konsulter och moduler för Aktiebolag, Bostadsrättsföreningar, Privatpersoner & hushåll samt Stat- & Kommun som sökande och underliggande system byggdes.

Vår approach att låta bra bankkunder upphandla sina finanisella behov fick ett stort intresse av bankerna. Efter att ha mött representanter från i princip alla bankers koncernledningar visste vi att vi hade ett mycket bra system. Svårigheten var att få med de banker vi ville ha med och tidsaspekten för att de skulle ta beslut att delta. Under flera av våra möten hade flera banker pekat på att vi sålde in FINY på fel sätt. De stora vinsterna för bankerna var analyserna och effektiviseringen av kreditgivningen samt att rådgivarnas roll skulle utvecklas enormt med ett verktyg som FINY. Systemet i sig skulle också kunna underlätta för banker att flytta sig i värdekedjan hos såväl befintliga som nya bankkunder. Styrelsen för FINY tog beslutet att ändra inriktningen för systemet och anpassningen påbörjades. Det konstaterades också att bolaget behövde ytterligare kapital. Beroende på förändringen av inriktningen hade också avkastningsmöjligheterna för investerarna i FINY förändrats. Styrelsen och investerarna beslutade att inte tillföra ytterligare kapital och bolaget avvecklades sommaren 2015.

Systemet förvärvades av Ola via ett av hans bolag och konsulterna som brann passionerat över vad vi åstadkommit fortsatte att utveckla systemet. Vi visste att vi hade något mycket bra på gång men också att vi skulle fokusera på modulen för aktiebolag som var den modul som banker varit mest intresserad av. Anpassningarna har skett till och med årsskiftet 2015/2016 och första Kundstödsmodulen är nu färdig för lansering.

Vad FINY betyder? Det är ett modernt "slanguttryck" för "Fine when tiny" och det referrerar egentligen till de små bilder som syns i sociala medier. Först sert ex en person eller ett objekt bra ut. Men genom att gå in och analysera personen/objektet är det inte säkert att man fortfarande tycker det ser bra ut. För oss är det ett perfekt namn på ett analyssystem. Ett system som dessutom gör det möjligt att förändra och bli bättre!

Team

Ola Hansson

Grundare av FINY. Har haft ledande befattningar som Försäljningschef, Konsultchef, VD och Koncernchef i IT-branchen sedan 1987 för såväl Startups som dotterbolag till börsnoterade bolag. Har stor erfarenhet av systemintegration, ärendehantering och beslutsstöd och suttit med i Advisory Boards på EMEA nivå för bl a IBM inom Software. Ola har stor kunskap om hur man arbetar med verksamhetsstyrning för att öka tillväxt och säkerställa kvalitet. Ola har arbetat med banker sedan starten av sin karriär både som leverantör och underkonsult.

Bo Ekman

Bo har haft ledande befattningar inom Finans på företag som Estrella, Kraft-Freija Marabou, Johnson-Controls. Det Bo inte vet om finansiell data är helt enkelt inte värt att veta. Bo är också en omtyckt talare och är certifierad inom Personligt Mästerskap där han genomför utbildningar för att bygga kultur inom organisationer som skapar tillväxt.

Lars Lundén

Lars kan utveckla finansiella system. Tro oss. När han pratar lyssnar man. Med en bakgrund från KTH och som utvecklare och certifierad utbildare har Lars utbildat mängder med konsulter och IT-chefer inom allt från databaser till utvecklingsverktyg. Han har också utvecklat flera koncernrapporteringssystem, beslutsstöd och ärendehanteringssystem och arbetat som konsult för BankGirot i 8 år och med bankspecifika produkter såsom BEAN - ett bankspecifikt system för betalningsanalys.

Jan Griffin

Jan, utbildad jurist och ekonom från Handels i Göteborg. Specialiserad på ekonomisystem, CRM och beslutsstöd sedan 80-talet och kan allt om hur man implementerar verksamhetskritiska system. Med ett otroligt engagemang tar han sig an varje utmaning som många anser vara omöjligt att lösa. Och kommer upp med en enkel lösning.

Praveen Talla

Praveen är VD för vårt delägda utvecklingsbolag i Indien, Inducosolutions, och ansvarar personligen för projektledningen av sitt 40 man starka team av utvecklare och testare. Cirka 10 konsulter och testare arbetar heltid med FINY sedan 2012. Inducosolutions arbetar också med att bygga upp ett kreditinformationsföretag i Indien samt anpassa FINY för den indiska marknaden.

FINY

 

KONTAKT

Ola Hansson

+46 - 763-100100

Ola.Hansson@FINY.se

 

FINY

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

SVERIGE

www.finy.se