Att ta medvetna beslut

FINY är ett stort system med över 23 000 olika testpunkter och inget som man enbart installerar som en produkt. Det är ett avancerat verksamhetssystem byggt för att användas av banker utifrån deras målgrupper, organisation och regelverk. Det kräver en väl strukturerad process och implementationsmodell för att fungera så som kunden vill att det skall fungera. FINY bistår med stöd för ett enkelt genomförande. Angivna tider varierar beroende på kundens förutsättningar.

En workshop genomförs med en utvald grupp personer för att identifiera funktionalitet för en kravspecifikation. Genom flexibiliteten i systemet är anpassningar enkla att göra. Workshopen handleds av en erfaren seniorkonsult med expertkompetens inom bank och FINY systemet.

Utöver att installera FINY hos kunden och integrera externa datakällor samt genomföra de systemanpassningar som har identifierats under workshopen skall FINY anpassas med kundens design. Från organisation och regler till produkter, dokument och mallar - kundens design skall andas och genomsyra systemet. Anpassningarna projektleds av en erfaren seniorkonsult samt en utvecklingschef från FINY.

En pilot genomförs med en utvald grupp av deltagare. Kommentarerna sammanställs av FINY´s projektledare och anpassningarna geomförs i enlighet med de tillägg som framkommit från användargruppen.

En utbildning av så kallade Superanvändare genomförs för de olika modulerna. I samband med dessa utbildningar produceras en handledning, FAQ´s samt en kortare video utbildning kring de olika modulerna och dess områden. Det kan inte bli enklare och effektivare att utbilda resten av organisationen.

Installation, integration, anpassningarna och utbildningarna är klara. FINY överlämnas till kunden. Självklart erbjuder FINY Support, vidareutveckling och konsultstöd och vidare anpassningar. Vidareutveckling av Kundstöd för övriga målgrupper såsom privatpersoner & hushåll, Bostadsrättsföreningar och Stat- & Kommun genomförs i nära samarbete med kunden.

FINY

 

KONTAKT

Ola Hansson

+46 - 763-100100

Ola.Hansson@FINY.se

 

FINY

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

SVERIGE

www.finy.se