Att ta medvetna beslut
  • Kundstöd
  • Företagsrådgivare
  • KREDITKOMMITTÈ

Rätt kundstöd. Utvecklande. Effektivare.
FINY Kundstöd flyttar en bank i värdekedjan hos kunderna!

Många företag har svårt att få fram fakta om sin verksamhet. Fakta som visar hur det kommer att gå i framtiden, vad olika beslut innebär, vilka risker och möjligheter de har. Beslut tas ofta baserat på en känsla och det är inte ovanligt att en målstyrning saknas.

FINY bör användas av Företagsrådgivare som ett verktyg men kan lika gärna installeras i en Internetbank eller på hemsidan. Valet är ert!

Tro oss - Det är svårt att få ett bättre kundstöd!

private lap 1How FINY works

FINY är integrerat med data från offentliga register och kreditupplysningsföretag. I samband med att ni startar en analys hämtas offentlig data om företaget in i FINY. Därefter fylls resterande uppgifter om företaget i via en steg-för-steg process. Varje inmatning, tillagd produkt eller tjänst samt dess standardvillkor påverkar kundens rörelseresultat, balansräkning, kassaflöde, rörelsekapital och nyckeltal. Resultatet blir en djupgående presentation och analys som visar företagets nuvarande och framtida situation.

Effektivt. Produktivt. Innovativt.
FINY för Företagsrådgivare.

Företagsrådgivaren är den som hanterar alla direkta kundkontakter, affärsutvecklar, Lyssnar och känner av. Utan tvekan en av de viktigaste rollerna på en bank och vi vill lyfta fram den än mer. Det uppskattas att 80% av en Företagsrådgivares tid går åt till administration. Det vill vi ändra på.

Via FINY automatiseras en stor del av arbetet för Företagsrådgivaren vilket sparar stora mängder tid. Genom bättre analysunderlag än traditionell kreditanalys och ökad förståelse kan Företagsrådgivaren göra stor skillnad. Ett bättre kundstöd gör att en Företagsrådgivare flyttar sig uppåt i värdekedjan hos en kund. Det är där en Företagsrådgivare gör skillnad.

private lap 1How FINY works

Analysen av kunden är helt transparant. De kommentarer kunden har gett för att förklara specifika utfall, varningar och avvikelser kan enkelt kompletteras med egna kommentarer av Företagsrådgivaren – synliga endast för de som har behörighet hos banken.

Kvalitet. Compliance. Mindre risk. Ökad lönsamhet.
FINY Kreditprocess stöttar banken att ta rätt beslut.

Bättre analyser och medvetenhet innebär högre kvalitet i kreditpropåer och minskad risk. Via FINY kan en Kreditkommitté både få information om kommande kreditpropåer och få ett stöd i kreditprocessen. FINY säkerställer att en Bank tar rätt beslut.

En kreditpropå styrs av de regler som banken har satt upp utifrån affärsområde, geografi och belopp på kreditengagemanget. FINY skapar en flexibilitet hos kreditkommittéen och ger betydligt högre kvalitet i de beslutsunderlag som presenteras. Varje medlem i kreditkommittén och dennes ställningstagande syns tydligt. Dessutom ökar kundservicen genom möjligheten till snabbare beslut.

private lap 1How FINY works

Kreditkommittén har insyn i de förfrågningar som sänds till banken enligt bankens gällande regelverk baserat på geografi, affärsområde och belopp. Det skapar en bra affärsöverblick och ger tid att inhämta ytterligare information.

FINY

 

KONTAKT

Ola Hansson

+46 - 763-100100

Ola.Hansson@FINY.se

 

FINY

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

SVERIGE

www.finy.se