Att ta medvetna beslut
FINY är ett system som ligger utanför en banks traditionella produktionsmiljö. Det innebär att FINY kan förbereda och samverka en banks övriga IT-system. FINY kan ersätta olika så kallade ”popcorn” lösningar som en bank använder i form av Excel kalkyler, dokument, etc.
FINY är enkelt att anpassa. Det är moduluppbyggt och använder sig av aktivering av olika funktioner och fält. Samtidigt som det är enkelt att lägga till en funktion som man kanske saknar.
Designen kan enkelt förändras. Självklart skall systemet se ut som att det är bankens egna system.
FINY har svenska och engelska som standardspråk. Det går att lägga till ytterligare språk.
Bankens egna namn på produkter och tjänster kan enkelt läggas till.
Idag arbetar vi med Creditsafe som levererar företagsinformation till demomiljön.
Vi är väl medvetna om att banker har egna system för vissa funktioner. Oftast som interna system. Generellt sett kan FINY integrera med alla system men vi måste undersöka och utreda eventuellt behov innan vi bekräftar att en integration är möjlig.
Systemet har en hög säkerhet i sig med rättigheter och behörigheter. FINY är också tänkt att hanteras och förvaltas internt av en bank varför säkerheten blir densamma
Även om vi kan erbjuda en tjänst att operativt sköta driften av FINY är vår bedömning att banken själv vill göra det. Oavsett vilket alternativt som önskas är det möjligt.
En implementation av FINY består av olika delar såsom workshop, anpassning av systemet, beräkningsmodeller, design, implementation med mera - varför frågan är svår att svara
Vi har tagit fram licensmodeller som skall passa ett enskilt kontor liksom en koncern. Vi har dessutom möjligheten att erbjuda en licens där öppen källkod ingår för att en bank själv skall kunna utveckla och anpassa systemet framöver.

FINY

 

KONTAKT

Ola Hansson

+46 - 763-100100

Ola.Hansson@FINY.se

 

FINY

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

SVERIGE

www.finy.se