Att ta medvetna beslut
  • AKTIEBOLAG
  • FÖRETAGSRÅDGIVARE
  • KREDITKOMMITTÉ

Rätt kundstöd. Utvecklande. Effektivare.
FINY Kundstöd flyttar en bank i värdekedjan.

FYLL I

FINY är integrerat med data från offentliga register och kreditupplysningsföretag. I samband med att ni startar en analys hämtas offentlig data om företaget in i FINY. Därefter fylls resterande uppgifter om företaget i via en steg-för-steg process. Varje inmatning, tillagd produkt eller tjänst samt dess standardvillkor påverkar kundens rörelseresultat, balansräkning, kassaflöde, rörelsekapital och nyckeltal. Resultatet blir en djupgående presentation och analys som visar företagets nuvarande och framtida situation.

ANALYSERA

Den intressantaste delen av FINY är troligen analysdelen som fokuserar både på historik och framtid. Kunden kan dessutom enkelt kommentera avvikelser per område. Den kundspecifika analys som skapas är unik för varje kund och har en avsevärt högre kvalitet än normal kreditdata. I FINY är analyserna användarvänliga, lätta att förstå samt anpassade för presentationer inför kundens styrelse och ledning. FINY ger en helt transparent bild över den ekonomiska situationen. Nu och för framtiden.

DEFINIERA

FINY innehåller de flesta förekommande tjänsterna och produkterna som en bank har och det är enkelt att definiera kundens behov. Vem som väljer bäst lämpade lösningar styrs av situationen och hur banken valt att implementera FINY. Behov av t ex rörelsekapital beräknas automatiskt. Andra tjänster som ingår är finansiering, cash management, fastighetsförvärv och mycket mer. Kundens återbetalningsförmåga och känslighetsanalys varnar om ett kreditengagemang innebär svårighet att återbetala för kunden.

ACCEPTERA

Kunden får erbjudandet efter att Företagsrådgivaren har skapat en offert. Erbjudandet analyseras av kunden via FINY avseende Villkor, Påverkan, Säkerheter och en personlig presentation av banken. När Företagsrådgivaren och kunden är överens behövs bara en knapptryckning för att komma överens. Då övergår ansökan till en kreditpropå där den kompletteras av rådgivaren. Beroende på geografi, affärsområde och belopp kvalificeras kreditpropån för att nå rätt beslutsorgan.     

Enkelt, säkert & smart!

front smart imageNegotiate and renegotiate according to your financial conditions

Att använda FINY är det smartaste och lönsammaste en bank kan göra!

FINY Modellen bygger på den typ av intervjuer och riskbedömningar banker normalt gör då aktiebolag söker finansiella tjänster på det traditionella sättet. Den stora skillnaden är automatiken i insamling av data, beräkningar, analyser och att allt går i en strömlinjeformad process från kundstöd till kreditbeslut.

Resultatet blir bättre och högre kvalitet på beslutsunderlag, att regler följs samt en avsevärd tidsbesparing.

Effektivt. Produktivt. Innovativt.
FINY utvecklar Företagsrådgivare.

ANALYSERA

Analysen av kunden är helt transparant. De kommentarer kunden har gett för att förklara specifika utfall, varningar och avvikelser kan enkelt kompletteras med egna kommentarer av Företagsrådgivaren – synliga endast för de som har behörighet hos banken.

OFFERERA

Ett erbjudande skapas enkelt i modulen för Företagsrådgivaren utifrån de produkter och tjänstersom Banken har aktiverat. Banken styr även via egna regler lönsamhet- och säkerhetskrav. Kundens återbetalningsförmåga och känslighetsanalys varnar om ett kreditengagemang innebär svårighet att återbetala för kunden. Påverkan på kunden av ett skapat erbjudande samt bankens lönsamhet syns tydligt. Säkerheter läggs till enligt bankens krav. Med ett knapptryck sänds offerten till kunden. Färdiga presentationsmallar och villkor bifogas automtiskt.

KREDITPROPÅ

När kunden och Företagsrådgivaren är överens skapas en kreditpropå. En kreditkommitté kan se varje kundförfrågan från det den inkommer. Det ger en bättre möjlighet att i tid kunna bistå med expertis och erfarenhet. Kreditpropån skickas inte för beslut förrän det begärs av Företagsrådgivaren.

BESLUT

Kreditpropån skickas till rätt beslutande organ baserat på ett regelverk. Till exempel affärsområde, geografi, belopp och gällande regler när en kreditkommitté är beslutsmässig. Medlemmarna i en kreditkommitté kan välja mellan att godkänna, avslå, begära åtgärd och delegera till en annan instans. När kreditkommittén har tagit beslut produceras samtliga underlag.

Enkelt, säkert & smart!

front company promoNegotiate and renegotiate according to your financial conditions

Att använda FINY är det smartaste och lönsammaste en bank kan göra!

FINY Modellen bygger på den typ av intervjuer och riskbedömningar banker normalt gör då aktiebolag söker finansiella tjänster på det traditionella sättet. Den stora skillnaden är automatiken i insamling av data, beräkningar, analyser och att allt går i en strömlinjeformad process från kundstöd till kreditbeslut.

Resultatet blir bättre och högre kvalitet på beslutsunderlag, att regler följs samt en avsevärd tidsbesparing.

Kvalitet. Compliance. Mindre risk. Ökad lönsamhet.
FINY Kreditprocess stöttar banken att ta rätt beslut.

INFORMATION

Kreditkommittén har insyn i de förfrågningar som sänds till banken enligt bankens gällande regelverk baserat på geografi, affärsområde och belopp. Det skapar en bra affärsöverblick och ger tid att inhämta ytterligare information.

KREDITPROPÅ

Företagsrådgivaren skapar en kreditpropå med en egen bedömning av alla analyser och skickar den för beslut till Kreditkommittén. Kreditpropån skickas till rätt beslutande organ baserat bankens regelverk. Via en knapptryckning är detaljerna i varje analys, kommentarerna från kunden och Företagsrådgivaren tillgängliga för kreditkommittén. Lönsamhet per produkt och totalt samt RAROC beräknas utifrån efterfrågad kredit.

BESLUT

Medlemmarna i en kreditkommitté kan välja mellan att godkänna, avslå, begära åtgärd eller delegera till en annan instans. När kreditkommittén har tagit beslut produceras samtliga underlag. Underlagen är ett bra diskussionsunderlag för att följa kundens utveckling framöver.

PRODUKTION

Beslutet är taget och överlämnas till Företagsrådgivaren för genomförande. Underlagen sparas för spårbarhet.

Enkelt, säkert & smart!

front housing promoNegotiate and renegotiate according to your financial conditions

Att använda FINY är det smartaste och lönsammaste en bank kan göra!

FINY Modellen bygger på den typ av intervjuer och riskbedömningar banker normalt gör då aktiebolag söker finansiella tjänster på det traditionella sättet. Den stora skillnaden är automatiken i insamling av data, beräkningar, analyser och att allt går i en strömlinjeformad process från kundstöd till kreditbeslut.

Resultatet blir bättre och högre kvalitet på beslutsunderlag, att regler följs samt en avsevärd tidsbesparing.

FINY

 

KONTAKT

Ola Hansson

+46 - 763-100100

Ola.Hansson@FINY.se

 

FINY

Ålegårdsgatan 1

431 50 MÖLNDAL

SVERIGE

www.finy.se